Prírodný materiál a stáročiami overená technológia výroby, to je kombinácia, ktorej výsledkom je produkt – dubový prírez určený na výrobu sudov, v ktorých dozrieva barikové víno. Naša firma používa pri výrobe sudových prírezov takmer výhradne drevinu Dub zimný (Quercus petraea) zo slovenských lesov, ktoré sú certifikované medzinárodne uznávanou značkou PEFC.

Pri nákupe hmoty sú uprednostňované vyššie položené lokality, na ktorých rastúce stromy majú hustejšiu štruktúru dreva. Menšie ročné prírastky sú zárukou správneho obsahu trieslovín potrebných pre dosiahnutie chute barikových vín. Väčšina operácií výroby sudových prírezov sa vykonáva manuálne, generáciami overenými postupmi, ktoré sú zárukou vysokej kvality sudového prírezu a tým aj sudov, ktoré sa z nich následne vyrábajú.
     Prostredníctvom barikových sudov nesúcich  označenie Boswell - Polonyi sa tak dostáva drevo zo slovenských lesov do celého sveta. Takže je celkom možné, že vaše červené „Bordeaux“, ktoré práve pijete dozrievalo v sude zo slovenského duba.